Zajęcia laboratoryjne dla klas IIIOS i IVDO

7.12.2021 odbyły się zajęcia laboratoryjne online organizowane przez Politechnikę Łódzką, w ramach projektu „Współpraca szkoły z uczelnią, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”