Listy zakwalifikowanych kandydatów do Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie
 
TECHNIKUM
 
 
 
 
Informacja dla kandydatów
 
od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez zakwalifikowanego kandydata/rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów dokumentów:do Technikum

1.      świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

2.      zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

3.      zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

4.      a w przypadku kandydata, który chce kształcić się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, również orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kat. B;

 

do Branżowej Szkoły I stopnia

1.      świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

2.      zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

3.      złożenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego lub oświadczenia pracodawcy o woli zatrudnienia kandydata i podpisaniu takiej umowy dniem 1 września 2020 r.

4.      badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych
 
 

Accessibility Toolbar