Komunikat

maj 12, 2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia br. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 17 do 30 maja br. w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pruszkowie przywrócony zostaje model nauki hybrydowej.

W kolejnych tygodniach nauka stacjonarna i on-line będzie odbywała się wg poniższego harmonogramu:

Termin Nauczanie stacjonarne Nauczanie on-line
17 – 21.05 klasy II Technikum,

uczniowie Branżowej Szkoły I°

klasy I Technikum
24 – 28.05 klasy I i III Technikum klasy II Technikum,

uczniowie Branżowej Szkoły I°

Osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania zasad reżimu sanitarnego tj. dezynfekcja dłoni, obowiązek zasłaniania ust i nosa poza salami lekcyjnymi, spożywanie posiłków i napojów podczas przerw w jednym miejscu (np. w klasie, stołówce itp.) – BEZ PRZEMIESZCZANIA SIĘ po korytarzach i klatce schodowej. Ponadto przypominamy o obowiązujących przepisach dotyczących „Organizacji i wytycznych dotyczących hybrydowego i zdalnego nauczania dla Zespołu Szkół Nr1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie od 1 września 2020 r.

Zajęcia w CKP Grodzisk Mazowiecki i CKP Warszawa odbywają się na dotychczasowych zasadach.

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, kontynuują zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

 

Do 21 maja 2021r. br. praktyki zawodowe uczniów klas:

  • IIOS, IIE, IIIAE gr.E, IIIDO i IIIS Technikum – realizowane są w zakładach pracy, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu;
  • IIIA i IIIAE gr.A Technikum – odbywają się w trybie on-line (szkolenie).

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Accessibility Toolbar