W nawiązaniu do nowych ograniczeń dla województwa mazowieckiego informujemy, iż od poniedziałku, 15 marca br. młodzież naszej szkoły kontynuuje naukę w trybie on-line na dotychczasowych zasadach.

Zajęcia praktyczne w Technikum oraz praktyki zawodowe w Branżowej Szkole I stopnia odbywają się wg obowiązujących grafików z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Accessibility Toolbar