Kiermasz Bożonarodzeniowy w Zespole Szkól nr 1 w Pruszkowie to już tradycja. W obecnym roku, ze względu na obostrzenia sanitarne, nie udało nam się zorganizować jarmarku w tradycyjnej formie. Tegoroczna akcja prowadzona była na rzecz Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Walendowie, którą prowadzą Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Dzięki wsparciu uczniów, ich rodziców i innych darczyńców, udało nam się zebrać prezenty, które odpowiadają indywidualnym potrzebom podopiecznych Zgromadzenia. Oprócz rzeczy materialnych, podopieczni otrzymali sygnał, że nie są sami. Wierzymy, iż w Ich sercach zakiełkuje nadzieja i przeświadczenie o tym, że w życiu można na kogoś liczyć.

Samorząd Uczniowski bardzo dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w akcji.

Pamiętajmy – DOBRO WRACA !

Accessibility Toolbar