Uwaga!!! Wolne miejsca w Technikum

Technik Budownictwa – 2 wolne miejsca

Technik Ekonomista – 4 wolne miejsca

Technik Pojazdów Samochodowych – 3 wolne miejsca

Wszystkich chętnych zapraszamy do złożenia dokumentów w sekretariacie szkoły do piątku 21.08 2020 do godziny 12.00.