Kandydatów ZAKWALIFIKOWANYCH zapraszamy do
składania oryginałów dokumentów w terminie

od 13.08 do 18.08.2020.

Uwaga Kandydaci!

1. do Technikum – w przypadku braku zaświadczenia lekarskiego należy złożyć pisemne oświadczenie rodzica o dostarczeniu dokumentu w terminie późniejszym, nie dłuższym niż 25 września 2020.

2. do Branżowej Szkoły I stopnia – w przypadku braku umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego należy dostarczyć oświadczenie pracodawcy o woli podpisania takiej umowy od 1 września 2020.

Accessibility Toolbar