Nasza szkoła w 1974 r na swoje 10-lecie otrzymała sztandar oraz imię Stanisława Staszica.

W tym roku została przygotowana wystawa o patronie szkoły.

Stanisław Staszic, urodzony w Pile, był profesorem Akademii Zamojskiej, autorem wielu prac naukowych, w tym prekursorskiego dzieła z zakresu polskiej geologii ” O ziemiorodztwie  Karpatów i innych gór i równin Polski”. Zasłużył się wielce dla nauki polskiej poprzez utworzenie w 1800 roku Towarzystwa Przyjaciół Nauk , był jego najczynniejszym i najhojniejszym członkiem.

Organizował wiele placówek naukowych, w tym Szkołę Akademiczno-Górniczą w Kielcach, Uniwersytet Warszawski, Instytut Agronomiczny na Marymoncie, Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych a także Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze. Przez całe życie był wierny swojemu hasłu – „być narodowi użytecznym”.

 Cały swój majątek przekazał na cele publiczne.

Accessibility Toolbar