W roku szkolnym 2018/2019 został przeprowadzony w naszej szkole projekt edukacyjny, polegający na rozwiązywaniu różnorodnych zadań matematycznych, dostosowanych do poziomu klas.

Celem projektu było:

 1. Popularyzacja wiedzy matematycznej.
 2. Kształcenie umiejętności korzystania z encyklopedii, słowników matematycznych i innych źródeł informacji.
 3. Wdrażanie do samodzielnego czytania ze zrozumieniem zadań i poleceń matematycznych.
 4. Rozwijanie umiejętności:
  • logicznego myślenia,
  • przeprowadzania rozumowań,
  • spostrzegawczości,
  • odkrywania reguł i prawidłowości,
  • stosowania poprawnych uogólnień,
  • dokonywania analizy i syntezy.

 

Projekt miał charakter długoterminowy – rozpoczął się 17 września 2018r. i trwał do 17 kwietnia 2019r.

A oto zwycięscy:

Jakub Stępniewski –  klasa I

Mateusz Pyśk – klasa I

Przemek Popławski – klasa II

Sandra Dzierż – klasa II

Hubert Porzeziński – klasa III

Adam Grzegorek – klasa III.

 

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Szkolni organizatorzy:

Anna Mróz, Monika Ptak, Agnieszka Skorupska, Maria Stander

Accessibility Toolbar