REKRUTACJA

kwi 15, 2019

Postępowanie rekrutacyjne w terminie zasadniczym (13 maja –25 lipca 2019 r.) na rok szkolny 2019/2020 w szkołach prowadzonych przez powiat pruszkowskiodbywa się za pomocą systemu elektronicznego. Informacje na stronie: powiatpruszkowski.edu.com.pl

 

UWAGA!!!

Jeżeli we wniosku o przyjęcie do szkoły w punkcie DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE kandydat zaznaczył którąś z opcji np. wielodzietność rodziny kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, konieczne jest złożenie do szkoły wraz z wnioskiem OŚWIADCZENIA na druku zamieszczonym poniżej.

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka (*.docx)

Oświadczenie o wielodzietności (*.docx)

W przypadku niepełnosprawności – okazanie w szkole pierwszego wyboru dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata lub rodzica.

 

Accessibility Toolbar