Od września 2018 roku wszyscy uczniowie gimnazjum realizowali projekt „LICZY SIĘ MATEMATYKA”, którego głównym celem było zaangażowanie młodzieży w aktywny proces wykorzystania wiedzy zdobytej w III etapie edukacyjnym na egzaminie gimnazjalnym. 

Projekt ten był kilkuetapowy: 

  • pierwszy etap miał za zadanie wyćwiczyć tabliczkę mnożenia, 
  • drugi etap to warsztaty matematyczne, na których uczniowie mieli usystematyzować i uporządkować wszystkie wiadomości i umiejętności, 
  • trzeci etap związany był z przeprowadzeniem konkursu „RACHMISTRZ”, którego głównym celem było zwiększenie sprawności rachunkowej uczniów. 

Podsumowanie projektu odbyło się 14 marca 2019 roku w Światowy Dzień Liczby 𝜋. Tego dnia wszyscy uczniowie gimnazjum przystąpili do maratonu matematycznego, podczas którego rozwiązywali arkusze egzaminacyjne. 

Szkolni organizatorzy: 

M.Ptak i A.Skorupska 

Accessibility Toolbar