15-16.10.2018. Turniej wiedzy o mediacji prowadzony we wszystkich klasach. Konkurencja ma formę grywalizacji i umieszczony jest na platformie kahoot.  Konkurencja indywidualna.

15-18.10.2018.  Konkurs na plakat na temat mediacji. Konkurencja grupowa.

15-18.10.2018. Konkurs na tekst piosenki, wiersz na temat mediacji. Konkurencja indywidualna.

18.10.2018. 

  • Pokaz prezentacji na temat mediacji.
  • Wystawa plakatów na temat mediacji.
  • Konkurs na temat mediacji ogólnodostępny.
  • Punkt konsultacyjny mediatorów rówieśniczych.
  • Prezentacje dzieł literackich na temat mediacji.

18.-26.10.2018. Głosowanie na stronie szkoły (facebook i strona WWW) na najlepszy plakat na temat mediacji.

Accessibility Toolbar