Zapisy przyjmują wszyscy nauczyciele informatyki i przedmiotów informatycznych. Należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę. 
Szczegóły konkursu i terminy https://www.bobr.edu.pl/. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie dowolnej klasy. 
Udział w Konkursie nie jest związany z żadna opłatą.
Rejestracja do konkursu próbnego trwa od 17 września do 16 października, natomiast do konkursu właściwego od 22 października do 13 listopada.
 

Harmonogram szczegółowy (test próbny):

16 października 12:00-13:00 Senior Szkoły ponadpodstawowe
17 października 12:00-13:00 Junior VII-VIII klasy (orazostatnie klasy

gimnazjum)

18 października 12:00-13:00 Benjamin IV-VI klasy
19 października 12:00-13:00 Skrzat I-III klasy

Harmonogram szczegółowy (Konkurs Bóbr 2018):

13 listopada 12:00-13:00 Senior Szkoły ponadpodstawowe
14 listopada 12:00-13:00 Junior VII-VIII klasy (oraz ostatnie klasy gimnazjum)
15 listopada 12:00-13:00 Benjamin IV-VI klasy
16 listopada 12:00-13:00 Skrzat I-III klasy
 
Cele konkursu:
  • rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego 
  • popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną 
W szczególności konkurs ma na celu: 
  • zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin od samego początku pobytu w szkole, przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności, 
  • sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania tej technologii w grupach dziewcząt i chłopców posiadających dostęp do komputerów, jak i nie mających takiego dostępu, 
  • zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w ich życiu osobistym i w przyszłej pracy zawodowej, 
  • stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami z różnych szkół w różnych krajach. 
 

Accessibility Toolbar