3 września uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica rozpoczęli
kolejny rok szkolny. Na początku uroczystości odśpiewano hymn państwowy – Mazurek Dąbrowskiego.
Pani Dyrektor, Joanna Łyżwińska, serdecznie powitała uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły.
Życzyła wszystkim wytrwałości i sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym.
Następnie odbyła się krótka część artystyczna; wspomniano również rocznicę wybuchu II wojny
światowej. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, zgodnie z tradycją naszej szkoły, złożyli kwiaty
pod Pomnikiem pomordowanych podczas II wojny światowej.
Na koniec uroczystości uczniowie klas pierwszych udali się na spotkanie ze swoimi wychowawcami.
W naszej szkole w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęło naukę 540 uczniów. Szczególnie witamy w tej
grupie pierwszoklasistów. Wszystkim życzymy owocnej pracy i dobrej atmosfery.

Accessibility Toolbar