Za nami pierwszy semestr realizacji projektu pod nazwą „Kompetencje-Rozwój-Sukces”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Do tej pory w projekcie wzięło udział ponad 100 uczniów kształcących się na wszystkich kierunkach technikum. Młodzież uczestniczyła w 9 szkoleniach zawodowych ściśle związanych ze specyfiką ich zawodu. Uczniowie klas trzecich mieli także możliwość podniesienia swoich kompetencji miękkich podczas warsztatów pt. „Innowacyjność I kreatywność”.
Realizując założenia projektu Szkoła nawiązała współpracę z 2 uczelniami wyższymi (Politechnika Warszawska , SGGW) oraz z 3 wiodącymi przedsiębiorstwami z branży samochodowej, budowlanej i energetyki odnawialnej ( Intercars, Pekabex, Wolf). To właśnie tam odbyła się większość szkoleń.
Ze środków pozyskanych w ramach projektu doposażona została pracownia pojazdów samochodowych. Zakupiono samochód osobowy, nowoczesny wózek narzędziowy oraz tablice czujników elektromagnetycznych – narzędzia te są niezbędne do efektywnej nauki zawodu technika pojazdów samochodowych.
A to wszystko w pierwszym z czterech semestrów trwania projektu. Przed nami wciąż wiele interesujących szkoleń, warsztatów, zajęć laboratoryjnych. Nowości pojawią się także w pracowni pojazdów samochodowych.

Accessibility Toolbar