23 października 2017 Klub SHDK  PR „Serce Pruszkowa” zorganizował szkolną akcję honorowego krwiodawstwa:” Światowy Dzień Donacji i Transplantacji”. Akcja odbyła się w godzinach 9-12, a nasi uczniowie aktywnie w niej uczestniczyli.

Równolegle z akcją honorowego krwiodawstwa odbyły się również  organizowane przez SHDK RP „Serce Pruszkowa” a realizowane na zlecenia Rady Powiatu Pruszkowskiego zajęcia :projekt informacyjno-edukacyjny z zakresu ochrony zdrowia pt.”Krew ratuje życie. Podaruj serce – nie trzeba więcej” z 4 klasami naszej szkoły . Podczas zajęć przedstawione zostały informacje nt. idei honorowego krwiodawstwa w formie wykładu-prezentacji oraz praktycznych ćwiczeń – pokazów z zakresu ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przy użyciu profesjonalnych fantomów medycznych. Podczas spotkania szkoleniowego uczestnicy zdobyli wiedzę oraz umiejętności w zakresie ratowania ludzkiego życia i zdrowia w nagłych wypadkach.

Accessibility Toolbar