W  sesji styczeń – luty 2017   nasi uczniowie Technikum kształcący się w 5. zawodach, w liczbie 109 osób, zdawali egzaminy z 10. różnych kwalifikacji zawodowych. Dla 92. uczniów te egzaminy zakończyły się sukcesem (84,4%). Najlepiej spisali się uczniowie kształcący się w zawodach:

technik informatyk: 

kwalifikacja E.14 – 91% (woj. mazowieckie 66%),

 

technik ochrony środowiska:

kwalifikacja R.7 – 100% (woj. mazowieckie 62%),

kwalifikacja R.8 – 90% (woj. mazowieckie 56%),

 

technik budownictwa

kwalifikacja B.16 – 89,5% (woj. mazowieckie 84%),

 

technik ekonomista:

kwalifikacja A.35 – 80% (woj. mazowieckie 70%).

kwalifikacja A.36 – 87,5%

 

Gratulujemy!

Accessibility Toolbar