W dniach 29-30 listopada przedstawiciele gimnazjum i technikum, w sumie 23 osoby wzięły udział w szkoleniu na temat mediacji prowadzonych przez mediatorów rówieśniczych. Uczniowie przygotowywali się do pełnienia roli mediatorów rówieśniczych. Szkolenie prowadziła mediatorka z Polskiego Centrum Mediacji.

Mediacje rówieśnicze/ szkolne to metoda rozwiązywania konfliktów w szkole. Polega ona na szukaniu satysfakcjonującego rozwiązania konfliktu między uczniami przy pomocy mediatora – ucznia. Mediatorem szkolnym może zostać uczeń cieszący się zaufaniem wśród  rówieśników, niezaangażowany bezpośrednio w spór, bezstronny, posiadający umiejętności rozwiązywania konfliktu w oparciu o współpracę. Zadaniem mediatora rówieśniczego jest pomoc kolegom w takiej wzajemnej komunikacji, która pozwoli na bezprzemocowe wyrażanie trudnych uczuć, docieranie do potrzeb  i wspólne szukanie satysfakcjonujących rozwiązań.

Accessibility Toolbar