W Naszej szkole odbył się po raz 3 Tydzień Mediacji (17-21 X) w tym 20 X 2016 obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji. Uczniowie biorą udział w prelekcjach związanych z tą tematyką.  Organizatorem przedsięwzięcia była Blanka Zientek – Psycholog szkolny.

18.10. zajęcia z uczniami klas informatycznych prowadziła D.Michniewiecz mediatorka, specjalistka od IT.
20.10. zajęcia z gimnazjalistami prowadziła mediatorka A. Kochanowska-Cydzik.

W tym czasie na sali gimnastycznej mediatorka A.Wąsowska opowiadała uczniom klas ekonomicznych, ochrony środowiska, technikum samochodowego czym jest mediacja i jakie korzyści mają strony po skorzystaniu ze sprawiedliwości naprawczej.
Kolejna prelekcja K. Wośkało przeznaczona dla uczniów klas budowlanych dotyczyła metod rozwiązywania konfliktów w budownictwie. Po konferencji odbył się prowadzony przez pedagog szkolną, mediatorkę turniej wiedzy o mediacji. W tym samym czasie odbywały się konsultacje z mediatorami rówieśniczymi oraz spotkania uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej z mediatorką M.Telejko. Poza tym uczniowie wykonali plakaty zachęcające do korzystania z mediacji karnych, rodzinnych i cywilnych.

Accessibility Toolbar