Uroczystość Wszystkich Świętych
 
1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Choć dzień ten kojarzy się wielu osobom ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy odeszli jest on wspomnieniem Wszystkich Świętych, którzy otaczają nas opieką. 
 
Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten „płomyk nadziei”.
 
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej „zaduszkami”. Jest to dzień, w którym wspominamy osoby zmarłe.

Pamiętajmy w tych dniach o bezpieczeństwie – naszym i naszych bliskich. Przestrzeganie przepisów drogowych i zasad higieny pozwoli nam na ponowne spotkanie się w murach naszej szkoły

Accessibility Toolbar