Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Dzień Komisji Edukacji Narodowej jest świętem nauczycieli i uczniów. Z tej okazji, uczniowie klas I, uroczyście ślubowali, że będą godnie reprezentować szkołę, dbać o jej honor, zdobywać wiedzę i umiejętności, rzetelnie uczyć się i pracować, dążąc do osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce.