14-ego marca – czyli w formacie amerykańskim 3.14 obchodzony jest Dzień Liczby π.

 

Z liczbą π ludzie zetknęli się już tysiące lat temu. Podczas praktycznych zajęć (budownictwo, rolnictwo, gospodarstwo domowe itp.) zauważyli, że stosunek obwodu koła do jego średnicy jest wartością stałą. Od tego momentu zaczęto się zastanawiać ile, ten stosunek tak naprawdę wynosi, a sama wartość na przestrzeni wieków pojawiała się w najróżniejszych dziełach . I tak :

  • Liczba π, w jednym ze swoich przybliżeń (jako stosunek 3:1), jest wspomniana w Biblii: Następnie sporządził odlew „morza” o średnicy dziesięciu łokci, okrągłego, o wysokości pięciu łokci i o obwodzie trzydziestu łokci. (II Księga Królewska, Rozdział 7, Werset 23) Czyli okrąg o średnicy dziesięciu łokci miał mieć obwód trzydziestu łokci.

  • Liczby Pi jest wyliczana w piramidzie Cheopsa, gdzie stosunek sumy dwóch boków podstawy do wysokości wynosi 3,1416, czyli przybliżenie pi z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Sama liczba Pi jest stosunkiem długości obwodu okręgu do długości jego średnicy. Jest uznana za fascynującą liczbę, gdyż przez setki lat bardzo trudno ją było obliczyć.

Wynika to z tego, że

  • jest liczbą niewymierną (nie można jej przedstawić jako ilorazu dwóch liczb całkowitych)

  • jest liczbą przestępną (nie istnieje wielomian o współczynnikach całkowitych, którego pi byłoby pierwiastkiem)

Przez wieki była była wyzwaniem dla kolejnych uczonych, którzy tak jak np. Ludolph van Ceulen poświęcili całe życie na wyznaczanie kolejnych przybliżeń tej tajemniczej liczby. Właśnie od imienia Ceulena, który pod koniec XVI w obliczył wartość liczby π do 35 miejsca po przecinku, a wyniki swojej pracy opublikował pod koniec XVIwieku, Liczba otrzymala swoją drugą nazwę- Ludolfina.

Dzisiaj dzięki komputerom i programom znamy dokładność 50 bilionów miejsc po przecinku, obliczenia tego dokonano w roku 2020. Jednak pomimo skomputeryzowania obliczeń , sama liczba ciągle przyciąga fascynatów, którzy pieką ciasta, układają wiersze, rymowanki, zagadki, uczą się na pamięć cyfr z rozwinięcia. Jak podaje Wikipedia W 2005 roku pewien Japończyk wyrecytował bezbłędnie 83431 cyfr liczby π, co zostało sprawdzone i potwierdzone, a jego wynik znalazł się w rekordach Guinnessa.

A Ty ile jesteś w stanie zapamiętać ?

3,141 592 653 589 793 238 462 643 383 279 502 884 197 169 399 375 105 820 974 944 592 307 816 406 286 208 998 628 034 825 342 117 067 982 148 086 513 282 306 647 093 844 609 550 582 231 725 359 408 128 481 117 450 284 102 701 938 521 105 559 644 622 948 954 930 381 964 428 810 975 665 933 446 128 475 648 233 786 783 165 271 201 909 145 648 566 923 460 348 610 454 326 648 213 393 607 260 249 141 273 724 587 006 606 315 588 174 881 520 920 962 829 254 091 715 364 367 892 590 360 011 330 530 548 820 466 521 384 146 951 941 511 609 433 057 270 365 759 591 953 092 186 117 381 932 611 793 105 118 548 074 462 379 962 749 567 351 885 752 724 891 227 938 183 011 949

 

A może poszukaj swojej daty urodzin http://www.mypiday.com/ w rozwinięciu liczby Pi

 

A może masz ochotę na film

  • Piękny umysł” , reż Ron Howard

  • Teoria wszystkiego” reż John Marsh

Nieważne co zrobisz, baw się liczbami, słowami , ten dzień po to właśnie jest 😊

Accessibility Toolbar