Lekcja: Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023. Prowadzony jest przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych to element całościowej strategii działań prowadzonej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mającej na celu umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenia narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcji.

Celem przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji cyfrowych w polskich szkołach. Nowe technologie nas otaczają, ich znajomość jest potrzebna w codziennym życiu także nam nauczycielom. Kompetencje cyfrowe nauczycieli stają się niezbędne i na stałe wpisane we współczesne sposoby nauczania (nauczanie zdalne i hybrydowe). Dlatego nie stoimy w miejscu tylko doskonalimy się dla Was.

Podczas 40 godzin szkoleń nasi nauczyciele dowiedzą się m.in.

  • jak wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów,
  • odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii,
  • korzystać z aktywizujących metod nauczania,
  • urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,
  • tworzyć własne treści cyfrowe.

 

Szkolenia zakończymy do 30 czerwca 2021r.

Źródło: https://lekcjaenter.pl/

Accessibility Toolbar