Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie informuje, iż dysponuje wolnymi miejscami na odpłatną praktykę absolwencką  w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie przy ulicy Staszica 1 do:

 1. wprowadzania zeznań rocznych i innych dokumentów do systemów informatycznych
 2. obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 3. przygotowywania akt i innej dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego.

Praktyka będzie się odbywać na podstawie umowy zawartej na okres do trzech miesięcy (w wymiarze 40 godzin tygodniowo). Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego wynosi 2 100 zł brutto. Praktykę można odbyć najpóźniej do 30 września 2019 r.

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: minimum średnie
 2. nie ukończone w dniu rozpoczęcia praktyki 30 roku życia
 3. pełna zdolność do czynności prawnych
 4. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

     przestępstwo skarbowe

 1. brak prowadzonych postępowań o przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
 2. umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows).

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 1. zgłoszenie na praktykę absolwencką (załącznik nr1)
 2. CV
 3. list motywacyjny
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Skarbowy w Pruszkowie, ul. Staszica 1

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerami telefonów: 22 738 08 23, 22 738 08 22

Accessibility Toolbar