Za nami trzeci semestr realizacji projektu pod nazwą „Kompetencje-Rozwój-Sukces”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W projekcie bierze udział  142 uczniów kształcących się na wszystkich kierunkach technikum. Młodzież uczestniczyła  w wielu szkoleniach zawodowych ściśle związanych ze specyfiką swojego zawodu. Uczniowie mieli także możliwość podniesienia swoich kompetencji  miękkich podczas warsztatów pt. „Innowacyjność I kreatywność”.

Realizując założenia projektu Szkoła współpracowała z 2 uczelniami wyższymi (Politechnika Warszawska , SGGW) oraz z wiodącymi  przedsiębiorstwami z branży samochodowej, budowlanej i energetyki odnawialnej ( Pekabex, Wolf). To właśnie tam odbyła się większość szkoleń.

Ze środków pozyskanych w ramach projektu uczniowie wzieli udział w stażach zawodowych, gdzie nabyli praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania swojego zawodu a pracownia pojazdów samochodowych została wyposażona w profesjonalną linię diagnostyczą.

Przed nami wciąż wiele interesujących szkoleń, warsztatów, zajęć laboratoryjnych.

Accessibility Toolbar