12 lutego br. (poniedziałek) Klub Honorowych Dawców Krwi „Serce Pruszkowa” przy MDK w Pruszkowie zorganizował już drugą w tym roku akcję honorowego krwiodawstwa w Pruszkowie, w Zespole Szkół nr 1.

Koordynatorami akcji byli Patryk Krajewski, jednocześnie absolwent „Budowlanki” oraz Wiceprezes Klubu Mariusz Krajewski.

Accessibility Toolbar