12 grudnia odbyło się kolejne szkolenie dla klasy 4AE w ramach projektu Kompetencje – Rozwój – Sukces pt. Ewidencja księgowa w programie Rewizor GT. Szkolenie prowadziła księgowa Marzena Gajewska, której firma pracuje od lat w oparciu o programy formy Insert GT. Pani Marzenie bardzo dziękujemy za przeprowadzenie szkolenia i udzielenie wielu cennych rad, które młodzież zapewne wykorzysta na egzaminie zawodowym.

Accessibility Toolbar