Miło nam poinformować, że dwa projekty skierowane do uczniów naszego Technikum: „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb mazowieckiego rynku pracy w obszarze IT – nowe możliwości dla technika informatyka i teleinformatyka” oraz „Kompetencje-Rozwój-Sukces”, znalazły się na liście projektów zatwierdzonych do dofinansowania z funduszy europejskich w ramach Osi Priorytetowej X, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Nasz Zespół Szkół składał projekty w konkursie z Działania 10.3 wspólnie z naszymi Partnerami z rynku pracy: firmą DAWIS IT oraz firmą SOLVA S.C. W każdym z projektów przewidziane są dodatkowe szkolenia zawodowe, praktyki i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego, co przyczyni się do wzrostu umiejętności zawodowych uczniów Technikum i zwiększy ich szanse na zatrudnienie. Projekty ruszają od 1 września 2017

Accessibility Toolbar