1 marca 2017 roku uczniowie klasy II D o profilu budowlanym pod opieką pani Katarzyny Paluchowskiej  byli na wycieczce edukacyjnej w firmie STRABAG, w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 8.

Dzięki uprzejmości pana dyrektora Sebastiana Witczaka mogliśmy zobaczyć pracę w laboratorium. Poznaliśmy metody badania wytrzymałości betonu na ściskanie, badania konsystencji mieszanki betonowej. Dowiedzieliśmy się o stosowanych domieszkach do betonu, dzięki którym można uzyskać beton o ciekawych właściwościach, np. beton „przezroczysty” – widać przez ścianę wykonaną z takiego betonu co dzieje się po drugiej stronie. Obserwowaliśmy metody przygotowania i badania kruszywa stosowanego do betonu i asfaltu. Poznaliśmy metody badania asfaltów i sposoby przygotowywania próbek do badań.

Wiadomości zdobyte w trakcie wycieczki ugruntowały naszą wiedzę podręcznikową i wzbogaciły ją o wiedzę praktyczną. Dzięki temu czujemy się pewniej przed egzaminem zawodowym.

Accessibility Toolbar