WZORY DOKUMENTÓW – REKRUTACJA
 

dziękujemy za złożenie podań – formularz nieaktywny

 

Prosimy o uzupełnienie wniosku o potrzebne dokumenty do 13.07

 

PROSIMY O DOKŁADNE WYPEŁNIANIE FORMULARZA ORAZ ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURAMI REKRUTACJI

           

UWAGA!!!

W przypadku, gdy we wniosku o przyjęcie do szkoły w sekcji  6 w punkcie „ Do 20 czerwca 2022r.  – w celu uzupełnienia wniosku Kandydat dostarczy do szkoły poniższe dokumenty” kandydat zaznaczył opcję 
konieczne jest dostarczenie zgodnie z wyznaczonym terminem OŚWIADCZENIA na druku zamieszczonym powyżej.