WZORY DOKUMENTÓW – REKRUTACJA
 

 

UWAGA!!!

W przypadku, gdy we wniosku o przyjęcie do szkoły na str. 4 w punkcie „Do wniosku o przyjęcie zostało załączone” kandydat zaznaczył opcję 
 
 
konieczne jest złożenie wraz z wnioskiem OŚWIADCZENIA na druku zamieszczonym powyżej.
W przypadku niepełnosprawności – okazanie w szkole pierwszego wyboru lub złożenie kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata lub rodzica.