PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW15 maja – 19 czerwca 2023r. do:
1. 5-letniego Technikum
2. 3-letniej Branżowej Szkoły I  stopnia
Wypełnienie wniosku zajmie około 10 min.
UWAGA 
Po wypełnieniu i przesłaniu wniosku (opcja na końcu)  – należy go wydrukować.
W celu POTWIERDZENIA woli udziału w rekrutacji RODZIC kandydata podpisuje  wydruk we wszystkich wskazanych miejscach.  Wniosek należy dostarczyć do kancelarii uczniowskiej wraz z wymaganymi na tym etapie dokumentami do 19 czerwca 2023r do godz. 15:00 
 
Brak podpisu lub danych w formularzu jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w rekrutacji.

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z procedurami !

 
 
WZORY DOKUMENTÓW – REKRUTACJA 2023/24
 

 

Składanie wniosku o przyjęcie odbywa się poprzez złożenie w kancelarii uczniowskiej wydrukowanego formularza wypełnionego elektronicznie – na stronie szkoły dostępny od 15.05.

UWAGA !!! W przypadku, gdy we wniosku o przyjęcie do szkoły w sekcji 6 w punkcie „Do 19 czerwca 2023 r – z celu uzupełnienia wniosku Kandydat dostarczy do szkoły poniższe dokumenty” kandydat zaznaczył opcję  

 konieczne jest dostarczenie zgodnie z wyznaczonym terminem OŚWIADCZENIA na druku zamieszczonym powyżej.