Technikum – kierunki kształcenia

Kształcenie w Technikum trwa 5 lat

Technikum w naszej szkole funkcjonuje od 1965 r. i z sukcesem przygotowuje fachowców dla rynku pracy. Kształcenie w tego typu szkole umożliwia zdobycie zawodu i dyplomu technika oraz świadectwa maturalnego, które pozwala kontynuować naukę na uczelniach wyższych. W latach 2016 – 2017 szkoła znalazła się w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektyw wśród najlepszych techników w kraju i otrzymała laur Brązowej Szkoły. Od 2011 r. w ogólnopolskich badaniach Edukacyjnej Wartości Dodanej Technikum z naszej szkoły zajmuje pozycję SZKOŁA SUKCESU, co świadczy o ponadprzeciętnych postępach uczniów i wysokich wynikach na egzaminach maturalnych, w porównaniu z ich rówieśnikami z całego kraju o takim samym potencjale „na wejściu”. Wszystkie pracownie są wyposażone w sprzęt multimedialny, w tym tablice interaktywne, a większość pracowni zawodowych – w sprzęt, urządzenia i oprogramowanie komputerowe niezbędne do praktycznej nauki zawodu.

Uczeń jest przygotowywany do  zdobycia kwalifikacji zawodowych w wybranej branży i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Kształcenie ogólne umożliwia nabycie kompetencji kluczowych i przygotowanie do egzaminów maturalnych.

 

TECHNIK BUDOWNICTWA

 1. Wykonywanie robót zbrojarsko – betoniarskich.
 2. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych, w tym: zagospodarowania terenu, robót ziemnych, robót budowlanych stanu surowego i wykończeniowego, zadań związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych oraz ich przebudową i rozbiórką.
 3. Sporządzanie kosztorysów.

Szkoła ściśle współpracuje z firmą STRABAG oraz innymi lokalnymi przedsiębiorstwami z branży budowlanej.

 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 1. Montowanie oraz uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (paneli słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, turbin wiatrowych itp.).
 2. Sporządzanie wyceny robót (sporządzanie kosztorysów).
 3. Wykonywanie zadań związanych z monitorowaniem oraz eksploatacją urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 4. Określanie oddziaływania energetyki odnawialnej na środowisko.

Szkoła współpracuje z PGE Polska Grupa Energetyczna SA oraz innymi firmami z rynku pracy.

 

TECHNIK EKONOMISTA

 1. Prowadzenie dokumentacji w różnych jednostkach organizacyjnych (firmach, instytucjach, fundacjach itp.).
 2. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych, rachunkowości i gospodarki finansowej.

Szkoła ściśle współpracuje z Urzędem Skarbowym oraz oddziałem ZUS w Pruszkowie.

 

TECHNIK INFORMATYK

 1. Administrowanie i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych (przygotowywanie stanowisk komputerowych wraz z urządzeniami peryferyjnymi, ich diagnozowanie i naprawianie).
 2. Tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Szkoła współpracuje z lokalnymi firmami i instytucjami w zakresie praktycznej nauki zawodu.

 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 1. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawy pojazdów samochodowych.
 2. Organizowanie i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Szkoła ściśle współpracuje z firmą INTER CARS SA oraz lokalnymi przedsiębiorstwami i przedsiębiorcami.

 

Accessibility Toolbar