TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 

W najbliższych latach przewiduje się znaczny wzrost rozwoju rynku energetycznego. W związku z transformacją gospodarki na bardziej ekologiczną prognozuje się wzrost zapotrzebowania na energetyków.

Nauczysz się:

  • organizacji i wykonywania montażu urządzeń i systemów energii odnawialnej,
  • wykonywania zadań związanych z eksploatacją urządzeń i systemów energii odnawialnej.

Możesz znaleźć zatrudnienie w:

  • firmach zajmujących się budowa i utrzymaniem sprawności sieci energii odnawialnej,
  • elektrowniach
  • przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii,
  • zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną,
  • biurach projektów.

Accessibility Toolbar