TECHNIK TELEINFORMATYK

TECHNIK TELEINFORMATYK

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich;

2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych;

3) montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych;

4) instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych;

5) administrowania sieciami teleinformatycznymi.

Accessibility Toolbar