TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 

Potrzeba zadbania o właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego wiąże się z rozwojem usług na rzecz środowiska i z zapotrzebowaniem na fachowców w tej dziedzinie.

 

Nauczysz się:

 • monitorować poziom zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie,
 • określać parametry uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
 • klasyfikować i identyfikować różnego rodzaju odpady,
 • sporządzać bilans zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi,
 • prowadzenia badań technologicznych w specjalistycznym zakresie.

 

Możesz znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach badań i kontroli środowiska,
 • terenowych organach administracji państwowej,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych,
 • miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
 • stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Accessibility Toolbar