TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK EKONOMISTA 

Badania rynku pokazują, że jedną z branż przyszłości będą nowoczesne operacje finansowe. Rozwój sektora usług finansowych oraz rozwój technologii informatycznych zwiększy zapotrzebowanie na finansistów.

Nauczysz się:

 • planowania i organizowania dowolnej działalności gospodarczej,
 • ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych,
 • sporządzania deklaracji podatkowych, zestawień i analiz ekonomicznych i statystycznych,
 • sporządzania dokumentacji handlowej i księgowej,
 • obsługi programów komputerowych ekonomiczno-finansowych.

Możesz znaleźć zatrudnienie w:

 • bankach,
 • instytucjach ubezpieczeniowych,
 • instytucjach podatkowych,
 • w urzędach statystycznych,
 • komórkach finansowych,
 • zakładach produkcyjnych.

Accessibility Toolbar