TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA

Branża budowlana jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki, która oferuje dużo miejsc pracy. Ludzie z branży budowlanej należą do grupy najbardziej poszukiwanych zawodów.

 

Nauczysz się:

 • prowadzenia robót budowlanych,
 • opracowywania dokumentacji budowlanej,
 • kierowania zespołami ( przy wznoszeniu budowli),
 • sporządzania obmiarów i kosztorysów,
 • sprawowania nadzoru budowlanego.

 

Możesz znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych,
 • wytwórniach prefabrykatów,
 • laboratoriach,
 • państwowym nadzorze budowlanym,
 • administracjach budynków,
 • w biurach projektów itp.

Accessibility Toolbar