TECHNIK INFORMATYK

 TECHNIK INFORMATYK 

Niemal wszystkie firmy rozwijają dziś internetowe działy sprzedaży, promocji i marketingu. Sieć to wielka przyszłość rynku pracy. Jego znaczenie jeszcze wzrośnie, gdy wejdzie w życie ustawa o podpisie internetowym.

Nauczysz się:

  • sprawnego posługiwania systemami operacyjnymi,
  • obsługi urządzeń peryferyjnych,
  • pracy w sieciach komputerowych,
  • projektowania baz danych i ich oprogramowania,
  • podstaw programowania.

Możesz znaleźć zatrudnienie w:

  • ośrodkach obliczeniowych,
  • firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
  • punktach serwisowych,
  • firmach administrujących sieci komputerowe,
  • działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa.

Accessibility Toolbar