TECHNIK ENERGETYK

TECHNIK  ENERGETYK

Energetyka zajmuje się zagadnieniami wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii.

Technik energetyk może być zatrudniony w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach, jako główny energetyk w przedsiębiorstwach produkujących energię elektryczną oraz cieplną. Może on wykonywać następujące zadania zawodowe:

  • konserwacja, przeglądy i naprawa instalacji i urządzeń energetycznych,
  • pomiary parametrów instalacji i urządzeń energetycznych,
  • nadzór i obsługa maszyn i urządzeń energetycznych.

Technik energetyk powinien posiadać wiedzę z zakresu montażu, demontażu i eksploatacji urządzeń wytwarzających i przesyłających ciepło i prąd elektryczny, wykonywania zadań związanych z remontowaniem i eksploatacją maszyn energetycznych stosowanych w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach oraz powinien znać podstawowe procesy termodynamiczne zachodzące w maszynach energetycznych, a także sposoby sterowania tymi urządzeniami.

Podobne umiejętności zawodowe mogą być przydatne także w zawodach: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Technik energetyk może pracować w elektrowniach, zakładach zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej oraz zakładach produkcyjnych wytwarzających elementy elektroenergetyki oraz w zakładach remontowych energetyki.

Accessibility Toolbar