WZORY DOKUMENTÓW – REKRUTACJA

 

UWAGA!!!

Jeżeli we wniosku o przyjęcie do szkoły w punkcie DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE kandydat zaznaczył którąś z opcji np. wielodzietność rodziny kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, konieczne jest złożenie do szkoły wraz z wnioskiem OŚWIADCZENIA na druku zamieszczonym poniżej.

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka (*.pdf)

Oświadczenie o wielodzietności (*.pdf)

W przypadku niepełnosprawności – okazanie w szkole pierwszego wyboru dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata lub rodzica.