Dziękujemy za udział w rekrutacji uzupełniającej.

W dniach 7-9.08 komisja rozpatrzy wnioski, które wpłynęły w rekrutacji uzupełniającej. W dniu 9.08.2023r ok. godz. 14.00 na terenie szkoły zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Kandydatów zakwalifikowanych prosimy o dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o egzaminie do 10.08. do godz. 15:00 lub PILNE poinformowanie komisji o rezygnacji z miejsca.

 

 
WZORY DOKUMENTÓW – REKRUTACJA 2023/24
 

Składanie wniosku o przyjęcie odbywa się poprzez złożenie w kancelarii uczniowskiej wydrukowanego formularza wypełnionego elektronicznie – na stronie szkoły dostępny od 15.05.

UWAGA !!! W przypadku, gdy we wniosku o przyjęcie do szkoły w sekcji 6 w punkcie „Do 19 czerwca 2023 r – z celu uzupełnienia wniosku Kandydat dostarczy do szkoły poniższe dokumenty” kandydat zaznaczył opcję

konieczne jest dostarczenie zgodnie z wyznaczonym terminem OŚWIADCZENIA na druku zamieszczonym powyżej.