WNIOSEK ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O PRZYJĘCIE DO ZS1

 
ZŁOŻENIE  WNIOSKU ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O PRZYJĘCIE ODBYWA SIĘ ELEKTRONICZNIE. 
Wniosek po wypełnieniu  zostanie wydrukowany przez komisję rekrutacyjną na terenie szkoły.   
 
UWAGA – W celu POTWIERDZENIA woli udziału w rekrutacji RODZIC kandydata podpisuje osobiście wydruk do 15 lipca 2021r. Brak podpisu traktowany jest jako rezygnacja z udziału w rekrutacji.