Uwaga Kandydaci biorący udział w rekrutacji uzupełniającej

19 sierpnia na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły zostaną wywieszone listy Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  w rekrutacji uzupełniającej. Wszystkich zakwalifikowanych prosimy o dostarczenie do dnia 22 sierpnia oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu, 2. zdjęć  legitymacyjnych oraz :

  • Technikum – zaświadczenia od lekarza medycyny pracy ( w przypadku jego braku – oświadczenie Rodzica, że ww. zaświadczenie zostanie dostarczone niezwłocznie po wykonaniu badań)
  • Branżowa Szkoła I stopnia – umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego lub zaświadczenia pracodawcy lub Hufca OHP o woli podpisania takiej umowy.

Ostateczny termin dostarczenia oryginałów dokumentów 27.08.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do Rodziców Kandydatów, którzy rezygnują z miejsca w naszej szkole, o jak najszybsze telefoniczne poinformowanie nas o tym fakcie (22 728 86 54), z uwagi na innych uczniów z mniejszą liczbą punktów oczekujących na zakwalifikowanie.