Informacja dla kandydatów zakwalifikowanych

Kandydaci zakwalifikowani proszeni są o dostarczenie do dnia 24 lipca do godz. 9.30 oryginałów:
świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wynikach egzaminu, zaświadczenia od lekarza medycyny pracy (lub oświadczenia Rodzica o ustalonym terminie badań) lub w przypadku Szkoły Branżowej I Stopnia – umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (lub zaświadczenia OHP/pracodawcy, że taka umowa będzie zawarta).