Uwaga Kandydaci

Uwaga Kandydaci

Zgodnie z Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty termin zmiany preferencji został wydłużony do 24 czerwca do godz. 16.00. Możliwe jest dokonanie zmiany preferencji dotyczącej wyboru szkoły/kierunku/profilu kształcenia. Kandydat, który chce dokonać zmiany we wniosku zamieszczonym w systemie wspierającym proces rekrutacji powinien:

  • zgłosić się do szkoły, która była szkołą pierwszego wyboru, aby anulować dotychczasowy wniosek; zabrać z poprzedniej szkoły wniosek złożony w dniach 13 – 20 maja;
  • wydrukować zmieniony wniosek i zanieść do szkoły, która jest aktualną szkołą pierwszego wyboru; kandydat nie może dokonać modyfikacji wniosku, jeśli został on już zaakceptowany przez poprzednio wybraną szkołę pierwszego wyboru;
  • w przypadku zmiany kierunku/profilu kształcenia lub klasy w tej samej szkole – donieść zmieniony wniosek jak najszybciej razem z kopiami: świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu (numer papierowej wersji wniosku powinien być zgodny z tym zapisanym w systemie).

Przypominamy, że przed przyniesieniem do szkoły kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu, należy wprowadzić samodzielnie osiągnięcia edukacyjne z tych dokumentów. . Kopie dokumentów (świadectwa, zaświadczenia) są przyjmowane od piątku 21 czerwca w godzinach 8.00 – 15.00, a 28 czerwca.do godz. 16.00.